1950 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Oslo by

Redaktører for nr. 5-1950 var Eyvind Alnæs. I redaksjonen satt Olav Platou, Harald Klem, Thomas Tostrup og Fredrik Winsnes.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 81 Oslo nihundre år Eyvind Alnæs
  • 84 Bør Oslo bli større? Sigurd Mortensen
  • 85 Olso gjennom de nærmeste 50 år Erik Rolfsen
  • 92 Oslo sentralstasjon, Personstasjonen — forslaget av 1949 John Engh og Peer Qvam
  • 17 Tillegget: Oslo under Eikaberg Andr. H. Bjercke
  • 18 Tillegget: Oslo regionen
  • 19 Tillegget: Hvor meget kan Oslo vokse? Per Nestor
  • 20 Tillegget: Bygningsloven