1950 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Bodø

Redaktører for nr. 6-1950 var Eyvind Alnæs. I redaksjonen satt Olav Platou, Harald Klem, Thomas Tostrup og Fredrik Winsnes.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 97 Noen kritiske bemerkninger om Bodøs nye byplan Andreas Wiel Nygaard
 • 100 Jakhellngården, Sjøgaten 15, Bodø Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas
 • 102 Merkurgården, Storgaten 1, Bodø Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas
 • 103 Nybygg - Gustav Moe, Storgaten, Bodø Knut Knutsen
 • 105 Bodø kirke med omgivelser Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas
 • 106 Sundemgården i Bodø Andreas Nygaard og Thorstein Schyberg
 • 108 Apoteket Tordenskjold i Bodø Fr. Lykke-Enger og Knut Enger
 • 111 Samvirkelaget, Bodø Norges Kooperative Landsforenings arkitektkontor
 • 112 Forretningsgård for Julius Jakhelln, Bodø Andreas Nygaard og Thorstein Schyberg
 • 113 Forslag til samfundshus i Bodø Reidar Lund
 • 114 Eget hus i Bodø S. Brænne
 • 115 Vinduer på Værhårde steder Gudolf Blakstad
 • 116 Kan tre-trapper standardiseres? Arne Foss
 • 117 Konkurranse om tinghus og kino på Voss
 • 21 Tillegget: Londons gjenoppbygging etter den store brannen 1666 Hans Magnus
 • 24 Georg Eliassen 70 år Jacob Christie Kielland
 • 25 Generalplan for Oslo 1950 H. Mollø-Christiansen
 • 26 Festival of Britain 1951 Andreas Nygaard