1950 - nr. 7-8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Utstilling

Redaktører for nr. 7-8-1950 var Eyvind Alnæs. I redaksjonen satt Olav Platou, Harald Klem, Thomas Tostrup og Fredrik Winsnes.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 121 Tager vi ved vore byplaner tilstrækkeligt hensyn til tidsfaktoren? V. Malling
 • 127 Utstillinghallene på Frogner, Oslo kommunes jubileumsutstilling Erling Viksjø
 • 130 Paviljongen i studenterlunden, Oslo Eyvind Mostue
 • 132 Det norske galleri i kunstindustrimuseet i Oslo Ivar Paulsen, Guthorm Kavli, Thor B. Kielland
 • 136 Nyinnredning av Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Trondheim Knut Bergersen
 • 138 Norsk studenthus i Cité universitaire, Paris Reidar Lund
 • 140 Konkurranse om rådhus, kino m. v. i Narvik
 • 29 Cité le Corbusier, Marseille Helge Abrahamsen
 • 33 Eliel Saarinen død Esben Poulsson
 • 34 Nordisk byggnadsdag V Harald Klem