1951 - nr. 10

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 10-1951 var Olav Stoud Platou. I redaksjonen satt Annemor Meinstad, Thomas Tostrup, Harald Klem og Fredrik Winsnes.

Forsiden: Et hus på Ullernåsen, Oslo av Knut Knutsen

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 161 Tre hus i Fana Frederik Konow Lund
  • 167 Et hus på Ullernåsen, Oslo - for dr. Ivar Groth og frue Knut Knutsen
  • 170 Konkurranse om krematorium og gravkapell i Larvik
  • 176 Arkitektur eller pynt Knut Knutsen
  • 33 Tillegget: Finsk konkurranse om krematorium
  • 34 Ny svensk byggnadskonst Kjell Brantzeg
  • 34 Tillegget: Småstoff