1951 - nr. 12

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 12-1951 var Olav Stoud Platou. I redaksjonen satt Annemor Meinstad, Thomas Tostrup, Harald Klem og Fredrik Winsnes.

Forsiden: Krematorium i Steinskjer av Herman Semmelmann

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 197 Tre motsettinger Hans Mollø-Christiansen
  • 201 Ars longa, vita brevis Gudolf Blakstad
  • 201 Trebjelkelag for småhus Hans Granum
  • 208 Gravkapell og krematorium i Steinkjer Herman Semmelmann
  • 41 Tillegget: Arne Pedersen, 1897-1951 Esben Poulsen
  • 42 Tillegget: Lokal konkurranse om gamlehjem for Orkanger kommune Kåre Kvilhaug