1951 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 3-1951 var Olav Stoud Platou. I redaksjonen satt Annemor Meinstad, Thomas Tostrup, Harald Klem og Fredrik Winsnes.

Omslaget: Fasadeprøver i betong, Erling Viksjø

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 45 Hvornår slutter enevælden? Poul Henningsen
  • 48 Le Corbusier og Saint-Dié R. C. Esdaile
  • 51 Konkurranse om Hammerfest folke- og framhaldsskole og kommunale høyere almenskole H. J. Olsen, Finn Bryn og Georg Greve
  • 58 Fasadebetong? Erling Viksjø
  • 9 Tillegget: Studiearbeider ved NTH Odd Brochmann
  • 10 Tillegget: NTH høgskolestipendier 1951/52, Färgmiljö, prisindeks