1951 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 4-1951 var Olav Stoud Platou. I redaksjonen satt Annemor Meinstad, Thomas Tostrup, Harald Klem og Fredrik Winsnes. Omslaget: M. S. Blenheim.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 61 Fred. Olsen & CO, M.S. Blenheim, b. nr. 490 Akers Mek. Verksted, Oslo Arnstein Arneberg
  • 79 Konkurranse om nybygg for Drammen yrkesskole Odd Brochmann, Asmund Gulden, O. P. Bakken
  • 13 Tillegget: Gramgården i Trondheim
  • 14 Tillegget: Chr. Lange 1864-1951
  • 15 Tillegget: Desimalklassifikasjon S. E. L.
  • 15 Et kjedelig tilfelle P. Cappelen
  • 16 Tillegget: Bygg rasjonelt Th. To.
  • 16 Planlægning af køkkener i etagehuse Kirsten Sinding Larsen