1951 - nr. 5-6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 5-6-1951 var Olav Stoud Platou. I redaksjonen satt Annemor Meinstad, Thomas Tostrup, Harald Klem og Fredrik Winsnes.

Omslaget: Lysebu av Magnus Poulsson

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 85 Lysebu Magnus Poulsson
 • 94 Danebu., Aurdal i Valdres Esben Poulsson
 • 106 Forretningsbygg i Rauland, Telemark Odd Borgerud Pedersen
 • 107 Innstilling fra komiteen til revisjon av arkitektutdannelsen Kjell Ullring
 • 111 Hus for professor Aaage Storstein, Bygdøy, Oslo Arne Pedersen og Reidar Lund
 • 17 Tillegget: Harald Hals 75år Erik Rolfsen
 • 18 Tillegget: Tankevekkende billeder med tekst Erik Lorange
 • 19 Tillegget: Betydningsfulle resultater av standardiseringsarbeidet i 1950
 • 19 Tillegget: Håndbok for bygningsingeniører Olav Aasberg
 • 19 Tillegget: Ny norsk standard for hengsler til dører og vinduer
 • 19 Tillegget: Forslag til norsk standard for trekonstruksjoner
 • 19 Tillegget: Prisindeks
 • 19 Tillegget: Stampejordhus
 • 20 Tillegget: Det tredje skandinaviske byggforskningsmøte
 • 20 Tillegget: "Syv kjøkken" A.M.
 • 20 Tillegget: Heis i høybebyggelse Norges husmorforbund
 • 20 Tillegget: Gramgården
 • 20 A/S Christiania glasmagasins tegnekonkurranse
 • 20 Tillegget: Norges tekniske høgskoles prisoppgave