1951 - nr. 7-8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 7-8-1951 var Olav Stoud Platou. I redaksjonen satt Annemor Meinstad, Thomas Tostrup, Harald Klem og Fredrik Winsnes.

Omslaget: Norsk arbeidsgiversforenings hus, arkitektene Andr. H. Bjerke og Georg Eliassen

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 117 Norsk arbeidsgiversforenings hus Andr. H. Bjerke og Georg Eliassen
  • 136 Langøyene Eyvind Strøm
  • 140 Et hus går igjen Helge Abrahamsen
  • 142 Marikove, Ytre Søndeled, Aust-Agder Ragnar Anker Nilsen
  • 21 Tillegget: Magnus Poulsson 70 år Helge Thiis
  • 22 Arkitekten Le Corbusier
  • 22 Tillegget: Gjenreiste byer, ombord i "Nordlys" Gunnar Larsen
  • 23 Tillegget: Norske storgårder H. K.
  • 23 Tillegget: Tilsendte bøker og tidsskrifter
  • 24 Tillegget: Arkitekt Georg Rohde Henrik Nissen
  • 24 Tillegget: Konkurranser
  • 25 Tillegget: Et hus for husmoren Odd Jebe
  • 25 Festival i Britain, XIII Nordiske Arkitektmøte, L´union Internationale des Architects
  • 26 Tillegget: CIAM 8 Den norske CIAM-gruppe
  • 27 Tillegget: Byggingarlistin
  • 27 Tillegget: Svensk brukskunst P.
  • 27 Tillegget: Utenlandske erfaringer med ferdighus Nee. i Teknisk ukeblad
  • 28 Tillegget: Småstoff.