1951 - nr. 9

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 9-1951 var Olav Stoud Platou. I redaksjonen satt Annemor Meinstad, Thomas Tostrup, Harald Klem og Fredrik Winsnes.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 145 Festival på "South bank" Guthorm Kavli
  • 152 Nyinnredning av Vestlandske kunsindustrimuseum i Bergen Dr. Robert Kloster og Byarkitekten i Bergen
  • 156 Reisebrev: Rom, Venedig, Zürich, København Fredrik Winsnes
  • 29 Tillegget: Hus på landet K. B. E.
  • 29 Tilsendte nye bøker og tidsskrift
  • 30 Tillegget: Statens arkitekturkurs 1049-51 Herman Munthe-Kaas
  • 31 Tillegget: Det XIII. Nordiske arkitektmøte
  • 32 Tillegget: Småstoff