1952 - nr. 10

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Byggekunst nr. 10-1952.

Redaktører for nummer 10-1952 var Harald Klem og Annemor Meinstad. I redaksjonen satt Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 177 Den Kgl. norske Ambassade i Stockholm Knut Knutsen
  • 180 Norska Ambassaden i Stockholm Leif Reinius
  • 184 Den norska Ambassadens interiør Åke H. Huldt
  • 188 Varme-, luft- og sanitærtekniske anlegg i ambassadebygget i Stockholm Henrik N. Ovenberg
  • 191 Om de bygningstekniske konstruksjoner. Den norske ambassade i Stockholm Arne Wessel
  • 192 Organisk arkitektur ser på moderne arkitektur Frank Lloyd Wright
  • 196 Litt omkring FN-bygningen i New York Arnstein Arneberg
  • 203 Den internasjonale kunstnerkonferanse i Venezia i september 1952 Eyvind Moestue