1952 - nr. 11

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Trondheim arkitektforening 50år

Redaktører for nr. 11-1952 var Harald Klem og Annemor Meinstad. I redaksjonen satt Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 205 T.A.F 50 år 17 - 12 - 1952
 • 206 Trondheim arkitektforening 50år Wilhelm Swensen
 • 207 En hilsen til T.A.F. fra Norske arkitekters landsforbund Eyvind Moestue
 • 208 Trondhjems domkirke Helge Thiis
 • 210 Hitra hovedkirke Claus Hjelthe
 • 211 Soknedal kirke John Tverdahl
 • 212 Ranheim kirke Roar Tønseth
 • 213 Gammel bebyggelse i Trøndelag Erling Gjone
 • 232 Byggeproblemer i Trondheim, refleksjoner ved TAF´s 50-års jubileum Herman Semmelmann
 • 244 Namsos og Steinkjer Georg Fr. Fasting
 • 246 Samfunnshus i Steinkjer Sverre Olsen
 • 247 Grand hotell Steinkjer Sverre Olsen
 • 248 Brannstasjon og 2 forretningsgårder i Steinkjer Axel Guldahl
 • 57 Tillegget: Punkthus i Trondheim
 • 58 Tillegget: The heart of the city, CIAM E. R.
 • 59 Senantikkens arkitektur Christian Norberg-Schulz