1952 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 2-1952 var Olav Stoud Platou. I redaksjonen satt Annemor Meinstad, Harald Klem, Thomas Tostrup og Fredrik Winsnes.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 21 Ny Østensgård skole, pavilijongskole, København F. C. Lung, Knud Holmgaard
  • 25 Boliganlegg på misjonsmarka, Stavanger Valdemar Hansteen og Tor Sørensen
  • 27 En arkitekt morer seg...Litt om Sir Edwin Lutyens Fr. Konow Lund
  • 5 Tillegget: Åpent brev til Byggekunst B. A. Moe
  • 7 Tillegget: Arkitekt Ole Sverre, 1865-1952