1952 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 3-1952 var Harald Klem og Annemor Meinstad. Redaksjonen bestod av Olav Stoud Platou, Thomas Tostrup og Fredrik Winsnes.

Forsiden: Innredning av egen leilighet på Bygdøy av Arne Korsmo.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 37 Høghus Hans Mollø-Christiansen
 • 40 Romeksperimenter. Innredning av egen leilighet på Bygdøy Arne Korsmo
 • 43 Teppefunnet i Mangelsgården Guthorm Kavli
 • 45 Verkstedhall for Gustav Thrane Steen, Skøyen Bernt Heiberg og Ola Mørk Sandvik
 • 48 Småhusbygging i Finnland og Sverige Hans Granum
 • 9 Tillegget: "Byggkunst"s redaksjon H.K.
 • 10 Tillegget: Norges tekniske høgskoles, diplomoppgave 1951 Ruth Bilow Johannessen, Bjørg, M. Myhrer, Erik Langdalen, Margrethe Hejer
 • 12 Tillegget: Norske arkitektur i utlandet
 • 12 Tillegget: Arkitektene i Firenze blottet for kultur? Arbeiderbladet
 • 13 Tillegget: Samarbeidet mellom arkitekter og ingeniører ved utarbeidelser av reguleringsplaner Olav Hallset
 • 14 Nogle byplanproblemer, V. Malling Erik Lorange
 • 15 Tillegget: Fransk kunstindustri og kunsk i norsk eie fra renessanse til empire A.M.
 • 15 Tillegget: "der architekt", tilsendte nye bøker
 • 16 Tillegget: Fra det kongelige kommunale- og arbeidsdepartement
 • 16 Tillegget: Boligsjef i Trondheim
 • 16 Tillegget: "Färgskolan"
 • 16 Tillegget: Arkitektkonkurranse i Bergen, Beriktigelse, Prisindeks