1952 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Bergen

Redaktører for nr. 4-1952 var Harald Klem og Annemor Meinstad. I redaksjonen satt Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 53 Omkring reguleringen av Strøket, Marken, Vågsbunnen i Bergen Bjarne Lous Mohr
 • 58 Vestlandsbankens nybygg i Bergen E. Tryti
 • 60 Konkurransen om rådhusanlegg i Bergen
 • 17 Tillegget: Presidentskifte i NAL Eyvind Mostue og Jens Dunker
 • 18 Tillegget: Kongeborgene Wilhelm Swensen
 • 19 Tillegget: Klar form Christian Norberg-Schulz
 • 20 Tillegget: Bygningstekniske notater fra en studiereise Arne Foss
 • 23 Idekonkurranse om rådhusanlegg i Bergen
 • 24 Åpent brevkort til boligdirektøren Bernt Heiberg
 • 25 Bo bra Per Cappelen