1952 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Fra og med 2023 slår Arkitektnytt seg sammen med Arkitektur N og blir til nysatsningen Arkitektur. Det nye magasinet og nettsiden vil sette søkelys på arkitekturen i Norge og på arkitektenes virke.

Ved siden av å være et aktualitetsblad, blir Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking.

Tidsskriftet utgis 6 ganger i året, med et opplag på ca. 6000.

Ved bestilling, ta kontakt med oss på: nal@arkitektur.no.

(Dette gjelder også om du ønsker studentabonnement eller er medlem av Afag).

Arkitektur utgis av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Abonnement Norge: 1280,- inkl. porto

Utenfor Norge: 1498,- inkl. porto

Løssalg: 214,- per stk.

Redaktører for nr. 5-1952 var Harald Klem og Annemor Meinstad. I redaksjonen satt Per Cappelen, Preben Krag, Olav Stoud Platou.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 73 Marokansk primitiv arkitektur Sverre Fehn
  • 79 Jørn Utzon: Eget hus ved Hellebæk Jørn Utzon
  • 84 Quo vadis? Harald Klem
  • 85 Mies van der Rohe Arne Korsmo og Chr. Norberg-Schulz, arkitekter MNAL
  • 92 Konrad Wachsmann: "Studie av en organisk konstruksjon"
  • 29 Tillegget: Dagboknotater fra Sovjetunionen Thomas Tostrup, arkitekt MNAL
  • 31 Tillegget: "Overfals på midtpost" Arne Berger, snekkermester