1952 - nr. 6-7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

I Byggekunst nr. 6-7 1952 ble CIAM – Les Congrès Internationaux d'Architecture Moderne – presentert av PAGON-gruppen, Progressive Arkitekters Gruppe Oslo Norge. Dette er det såkalte "Pagon-nummeret".

Pagon var den norske gruppen av Ciam, og følgende medlemmer leverte stoff til nummeret: Carl Corwin, Robert C. Esdaile, Sverre Fehn, Geir Grung, Arne Korsmo, P. A. M. Mellbye, Håkon Mjelva, Chr. Norberg-Schulz, Erik Rolfsen, Odd Østbye og Jørn Utzon.

De individuelle bidragene i nummeret var anonymisert - i Pagon snakket man på vegne av alle.

Redaktører for nr. 6/7-1952 var Eyvind Alnæs og Annemor Meinstad. I redaksjonen satt Per Cappelen, Preben Krag, Olav Stoud Platou.


Les hele nummer 6/7-1952 her!