1953 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Villaer

Redaktører for nr. 1-1953 var Harald Klem og Annemor Meinstad. I redaksjonen satt Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou.

Forsiden: Hus i Slidre av Per Solemslie og Harald Ramm Østgaard. Foto: fr. Winsnes

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 1 Et bruddstykke Magnus Poulsen
 • 5 Hus på Sørlandet Magnus Poulsen
 • 6 Hus i Slidre Per Solemslie og Harald Ramm Østgaard
 • 9 Hus på Høvik Knur Knutsen
 • 10 Kulør på toværelserne Johan Pedersen
 • 16 Gørvell-alleen i Molde Haakon Mjelva
 • 19 Hus i Lofthus Hageby Odd Borgrud Pedersen
 • 20 Hus i Norderhov Esben Poulsson
 • 22 Hus på Ris Henrik Nissen og Gunnar Brynning
 • 24 Eget hus på Ljan Gunnar Øvergaard Jørgen
 • 1 Tillegget: Arkitektakademiet Jens Dunker
 • 2 Tillegget: Danmarks kirker Helge Heiberg
 • 2 Tillegget: Arkitekter og bygningsingeniører P.C.
 • 2 Tillegget: Tilsendte bøker
 • 3 Tillegget: One-room house Vincent J. Scully jr.
 • 4 Tillegget: Atelierhus Ernst Gisel