1953 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Industri

Redaktører for nr. 2-1953 var Harald Klem og Annemor Meinstad. I redaksjonen satt Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou.

Forsiden: Tandberg radiofabrikk AS av Thorleif Jensen

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 25 Ny industri og nye byer Oddvar Hedlund
 • 27 Norsk Hydro - Glomfjord salpeterfabrikker Thv. og Henning Astrup
 • 30 Norsk Hydro - Rjukan salpeterfabrikker, velferdshus Thv. og Henning Astrup
 • 31 Industriprosjektering Eivind Hellern
 • 33 Noen bemerkninger om industriprosjektering i USA Håkon Mjelva
 • 35 Tandberg radiofabrikk AS Thorleif Jensen
 • 43 Oslo Baand- og lidsefabrik AS Erling Viksjø
 • 45 Akkumulatorfabrikk, Horten Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas
 • 47 AS Sydvanger Guttorm Bruskeland
 • 5 Tillegget: Den nye redaktøren: Odd Stein-Andresen Gr.
 • 6 Tillegget: Industriprosjekt ved Støyen, Oslo Guttorm Bruskeland
 • 7 Tillegget: Industry in towns, Gordon Logie, Georg Allen og Unwin Ltd. London Helge Heiberg
 • 8 Tillegget: Et eksempel på industrianlegg i Mexico H. Mjelva