1953 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 4-1953 var Harald Klem og Annemor Meinstad. I redaksjonen satt Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 81 Chapelle du Rosaire Einar Myklebust
 • 85 Båt og form Cecil Chr. Stephansen
 • 91 Skytterkollen Arnstein Arneberg
 • 94 Hus i marka Odd-Stein Andresen
 • 100 Birkebeiner´n på Lillehammer Gunnar Fougner
 • 102 Barnas hus på Etterstad Dagfinn Morseth og Mads Wiel Gedde
 • 105 Muntre Fortau Eyvind Mostue
 • 13 Tillegget: Henrik Bull, 1864-1953 Wilhelm Swensen
 • 15 Tillegget: Avanti Leif Torp
 • 16 Tillegget: Buskar ved Totak Henning Astrup