1953 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 7-1953 var Odd-Stein Andersen. Red.Sek: Marianne Mjøen, arkitekt MNAL. Redaksjonen bestod av: Per Capplen, Preben Krag og Olav Stoud Platou, arkitekter MNAL. 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 165 Andreas Hesselberg Bjercke 70år Eyvind Moestue
 • 166 Andr. H. Forteller Odd-Stein Andreassen
 • 169 Samtaler med Mies van der Rohe Christian Norberg-Schulz
 • 175 Vegger i Riksgalleriet Jens Selmer
 • 176 En ominnredning: Proton Fr. Lykke-Enger og Knut Enger
 • 181 Hus og anlegg i Aker Halvor Vreim
 • 187 Gammelt og nytt Geir Grung
 • 25 Tillegget: Fra Sahara til Teisen
 • 26 Tillegget: Dansk arkitektur i hundre år Halvor Vreim
 • 27 Pent om stygy St. Tschudi Madsen
 • 28 Tillegget: Nye bøker fra Tyskland Frode Rinnan