1954 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 1-1954 var Odd-Stein Andersen. Red.Sek: Marianne Mjøen, arkitekt MNAL. Redaksjonen bestod av: Per Capplen, Preben Krag og Olav Stoud Platou, arkitekter MNAL. 

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 1 Konferanse hos Aalto Arne Korsmo
  • 8 Stilskaperen Victor Horta St. Tschudi Madsen
  • 13 Week-end i Årsta Sentrum Frode Rinnan
  • 20 I tegnestuens land Helge Abrahamsen
  • 27 Barnehagen på Snippen. Sundts premie 1953 Erling Viksjø, Kjell Castberg
  • 1 Tillegget: Mulighetene
  • 2 Tillegget: Høstens arkitekt St. Tschudi Madsen
  • 3 Tillegget: Viking og Strandgården. to svar: W. A. Hartmann og Lars H. Esmark