1954 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Sykehus

Redaktører for nr. 3-1954 var Odd-Stein Andersen. Red.Sek: Marianne Mjøen, arkitekt MNAL. Redaksjonen bestod av: Per Capplen, Preben Krag og Olav Stoud Platou, arkitekter MNAL. 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 57 Sykehusarkitekten Ole Øvergaard
 • 58 Mester Syl i sykesengen. Av en pasients refleksjoner Johan Borgen
 • 61 Enkelte betraktninger over sykehusbygging Ole Øvergaard
 • 65 Halden sykehus Ole Øvergaard
 • 75 Sykepleiernes krav Agnes Rimestad
 • 79 Sentralsykehus i Kongsvinger Dagfinn Morseth og Mads Wiel Gedde
 • 9 Tillegget: Sinnsykehusets humanisering Kenneth E. Appel
 • 10 Tillegget: Arkitekter på Langelandsreise OSA
 • 11 Tillegget: Vuggen av Elfenben St. Tschudi Madsen
 • 12 Tillegget: En anonym arkitektur som ligner vår Guthorm Kavli