1954 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Fra NAL til NSB. 1854-1954

Redaktører for nr. 5-1954 var Odd-Stein Andersen. Red.Sek: Marianne Mjøen, arkitekt MNAL. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou, arkitekter MNAL. Omslaget: Odd Brochmann

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 113 Stygt og pent på Jernbanen Odd Brochmann
  • 119 Oslo Sentralstasjon. Nytt prosjekt for reprisemessig utbygging John Engh og Peer Quam
  • 124 Konkurransen om Munchmuseet Georg Eliassen
  • 126 SKF i Oslo Sverre Aasland
  • 132 Byen og bilen Christian Norberg-Schulz
  • 17 Tillegget: Stor byggherre fyller hundre
  • 18 Tillegget: Ny bolig i Canada Paul Cappelen