1954 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Boligstrøkene i Oslo

Redaktører for nr. 7-1954 var Odd-Stein Andersen. Red.Sek: Marianne Mjøen, arkitekt MNAL. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou, arkitekter MNAL. 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 169 Boligstrøk, kjøkeskap og lille Elvira
 • 173 Tilsynsrådets uttalelse
 • 174 Hoffbyen Ernest Torp og Leif Torp
 • 174 Søsterboligene på Ullevål Dagfinn Morseth og Mads Gedde
 • 175 Sletta Sverre Poulsen
 • 176 Bakkehaugen Torleif Jensen
 • 176 Korsvollbråten Jens Selmer
 • 177 Storo Frode Rinnan, Olav Tveten, Kjell Colbiørnsen
 • 178 Stygge boligstrøk? Frode Rinnan
 • 180 Nordre åsen Frode Rinnan, Olav Tveten, Kjell Colbiørnsen
 • 181 Myrer Sverre Narve Ludvigsen
 • 182 Stig og Årvoll Thomas Tostrup
 • 183 Flaen Sverre Narve Ludvigsen
 • 183 Veitvedt Sven Nicolaysen, Olav Selvaag
 • 184 Valle Frode Rinnan, Olav Tveten, Kjell Colbiørnsen
 • 185 Teisen Frode Rinnan, Olav Tveten, Kjell Colbiørnsen
 • 186 Tilsynsrådet, boligbyggingen og byens utseende Jacob Christie Kielland
 • 189 Tøyen Jens Selmer
 • 190 Keyserløkka Frode Rinnan, Olav Tveten, Kjell Colbiørnsen
 • 190 Etterstad Dagfinn Morseth, Mads Wiel Gedde
 • 191 Lille Ekeberg Sverre Narve Ludvigsen
 • 192 I regnestavens vold John Engh
 • 193 Opsal Einar Vaadal-Lunde
 • 194 Lambertseter Erling Viksjø, Eyvind Mostue, Chr. Astrup og Arne Carelius
 • 196 Lille Langerud Kirsten Sinding-Larsen
 • 25 Tillegget: Fleksible leiligheter på Snarøya Hakon Kinck
 • 27 Tillegget: Andredomhjem på Tåsen Egil Mørck
 • 28 Tillegget: Danske familiehus Helge Abrahamsen