1955 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 1-1955 var Odd-Stein Andersen. Red.Sek: Marianne Mjøen, arkitekt MNAL. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou, arkitekter MNAL. 

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 1 Utradisjonell bygging Thomas Tostrup
  • 6 Småhus uten kjeller Sven Erik Lundby
  • 12 Eksperimenter i dansk boligproduksjon Nic. Stabell
  • 26 Bygg - reis deg Einar Vaardal-Lunde
  • 1 Tillegget: Brev til Departementet Eyvind Moestue
  • 2 Tillegget: Arkitekturens uttrykksmidler Christian Norberg-Schulz
  • 3 Tillegget: Byggekunst over hverdagsplanet Halvor Vreim
  • 3 Tillegget: Veneziansk forsommer St. T. M.
  • 4 Tillegget: Husbygging E. Vaardal-Lunde