1955 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Kirker

Redaktører for nr. 2-1955 var Odd-Stein Andersen. Red.Sek: Marianne Mjøen, arkitekt MNAL. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou, arkitekter MNAL.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 29 Heddal stavkirke restaurert Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas
  • 36 Heddal kapell Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas
  • 38 Måsøy kirke i Finnmark Eyvind Mostue
  • 40 Lund krematorium i Kristiansand Eyvind Mostue
  • 42 Tre nyere kirkerestautreringer: Hamar domkirke, Vang kirke, Hedmark, Vestsiden kirke, Fredrikstad Arnstein Arneberg
  • 52 Hole kirke på Ringerike Finn Bryn
  • 5 Tillegget: Står om enn tårnene faller
  • 6 Tillegget: Katedralen i Coventry St. Tschudi Madsen