1955 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Forretninger

Redaktører for nr. 3-1955 var Odd-Stein Andersen. Red.Sek: Marianne Mjøen, arkitekt MNAL. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou, arkitekter MNAL.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 57 Selvkjøpsforretning og pavilijongbutikk Frode Østmoe
 • 60 Ny glasskunstavdeling for Christiania Glasmagasin Jonas Hidle
 • 62 Glass- og stentøyforretning i Bergen Torgeir og E. Vaardal-Lunde
 • 64 Bakerbutikk med Majorstua Ola B. Aasness
 • 66 Løveapoteket i Kristiansund Kjell Ullring og Henning Zernichow
 • 68 Forretningsbygg i Kongsberg Torleif Jensen og Ole Bue
 • 70 Ominnredning hos Molstad Finn Bryn
 • 73 Forsikringsselskapet Norge i Drammen Ragnar Anker Nilsen og Arne Grenager
 • 78 C. Frogners nybygg i Oslo F. S: Platou
 • 82 A.S "Tolv" i Oslo, Kristian Augusts gate 12 Andr. H. Bjercke og Georg Eliassen
 • 9 Tillegget: Krambodtanker
 • 10 Tillegget: A-sentral i Oslo Odd Nansen
 • 11 Tillegget: Fotohuset på Karl Johan Thorleif Jensen og Ole Bue
 • 12 Tillegget: Dagblad-sentral i Oslo Thorleif Jensen