1955 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 4-1955 var Odd-Stein Andersen. Red.Sek: Marianne Mjøen, arkitekt MNAL. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou, arkitekter MNAL. Omslaget: Ting-terrassen i Oslo.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 85 Kurklinikk for epileptiske barn Trond Eliassen og Birker Lambertz Nilsen
 • 89 Ragna Ringdals daghjem Peter A. M. Mellbye
 • 93 Den nye Italia Per Solemslie
 • 96 Nye boligbygg i Malmø Fritz Jaencke, Sten Samuelsen
 • 104 Sogn behandlingshjem Karen og Odd Brochmann og Dag Rognlien
 • 108 Menneskelig betong John Engh
 • 13 Tillegget: Opplevelse
 • 14 Tillegget: Atelier Aalto Christian Norberg-Schulz
 • 14 Tillegget: Giedion om Gropius Christian Norberg-Schulz
 • 15 Tillegget: Ting-terrassen i Oslo Arne Korsmo