1955 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 5-1955 var Odd-Stein Andersen. Red.Sek: Marianne Mjøen, arkitekt MNAL. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou, arkitekter MNAL. Omslaget: Smestad brannstasjon.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 113 Smestad brannstasjon Byarkitektens kontor
  • 120 Ny telegrafbygning i Sarpsborg Andr. H. Bjerke og Georg Eliassen
  • 124 Spebarnshjem på Stabekk Kaare Holbæk-Hanssen og Bjarne Sandbakken
  • 127 Radiumhospitalets søsterhjem Ole Øvergaard og K. P. Motzfeldt
  • 130 Søsterbolig for Røde Kors Dagfinn Morseth og Mads Wiel Gedde
  • 133 Kino i Harstad Jan Inge Hovig
  • 138 Premiert boligbygg i Bergen Sverre Lied
  • 17 Tillegget: Harry Fett og arkitektene Georg Eliassen
  • 19 Tillegget: Union International des Architectes, kongressen i Haag 1955 Jens Dunker