1955 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 6-1955 var Odd-Stein Andersen. Red.Sek: Marianne Mjøen, arkitekt MNAL. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou, arkitekter MNAL.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 141 Det gamle Aker i det nye Oslo Frode Rinnan, Olav Tveten og Kjell Colbiørnsen
 • 146 Barnehagen i Uranienborgparken Ivar Bull Bauck
 • 148 Haraldsheim Ulf Colbiørnsen
 • 151 Kong Oscars Minde Ernest Torp og Leif Torp
 • 155 Øvervoll-kollektivet Thorleif Jensen og Ole Bue
 • 159 Friluftsteater på Domkirkeodden Nils Holter og Halvor Vreim
 • 162 Midlertidig tomannsbolig i Vardal Harald Klem
 • 166 H 55 på to dager Kirsten Bernhoff Evensen
 • 21 Tillegget: En lysning for fortidsvernet
 • 22 Tillegget: Delikatesseforretning i Oslo Jan C. Nilsen
 • 23 Tillegget: Renesansen i Italia Christian Norberg-Schulz