1956 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 1-1956 var Odd-Stein Andersen. Red.Sek: Marianne Mjøen, arkitekt MNAL. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou, arkitekter MNAL. Omslaget Vest-Agder fylkessykehus i Flekkefjord. Foto: Teigen

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 1 Stavanger Aftenblad Eyvind Retzius og Svein Bjoland
  • 8 Å skrive i nytt hus Per Thomsen
  • 9 Norges bank i Kristiansund Eyvind Moestue og Ole Lind Schistad
  • 13 Posthuset på Majorstua Odd Borgrud Pedersen
  • 18 Schwensens gate 3 og 5 Jarle Berg
  • 21 Vest-Agder fylkessykehus i Flekkefjord Trond Eliassen og Birger Lambertz Nilssen
  • 1 Tillegget: Aviser og annet
  • 2 Tillegget: Hjemmets vedlikehold A. M.
  • 3 Tillegget: Time rådhus Eyvind Retzius og Svein Bjoland