1957 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 2-1957 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av Marianne Mjøsen (red.sek.) Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 29 Hilsen fra fylkesmannen Olav Oksvik
  • 30 Gjenreisingen i Møre og Romsdal Jacob Christie Kielland
  • 32 Litt om reguleringsplanene Ole Lind Schistad
  • 34 Molde
  • 42 Åndalsnes
  • 46 Ålesund
  • 5 Tillegget: Byggekunst i Møre og Romsdal
  • 7 Tillegget: Enebolig i Borgrud Anne og Einar Myklebust