1957 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Redaktører for nr. 7-1957 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av Marianne Mjøsen (red.sek.) Per Cappelen, Preben Krag og Olav Stoud Platou.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 173 Byggmester blir arkitekt Nic. Stang
  • 183 Sisi i Suomi Berent Moe
  • 193 Utbyggingen av Vest-Berlin Erik Rolfsen
  • 197 Kungl Svenska ambassaden Gösta Wiman
  • 25 Tillegget: Restaurering eller konservering Alf Bøe
  • 26 Tillegget: Tilsendte nye bøker
  • 27 Tillegget: Patrick Geddes Erik Rolfsen
  • 28 Tillegget: Sengotikk Christian Norberg-Schulz