1958 - nr. 1

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Byggekunst 40. årgang.

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr.1-1958 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Kjell Lund, Olav Stoud Platou og Marianne Mjøen. Forsiden: Nattbilde fra Oslo. Foto: Jan Nordby, NTB

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 1 Hus og skrift Ivar Bell
  • 8 Hus og tak Georg Eliassen
  • 14 Hus og glass Kjell Lund
  • 19 Hus og lys Jonas Hidle
  • 24 Hus ved Øresund Arne Jacobsen
  • 1 Byggekunst
  • 2 Tillegget: NAL personlig Ole Øvergaard
  • 3 Våre besteforeldres arkitektur Alf Bøe