1958 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr.4-1958 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Kjell Lund, Olav Stoud Platou og Marianne Mjøen. Forsiden: Detalj fra pavelijong i Bryssel. Foto: Lucien Hervé

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 85 Paveliong i Bryssel Sverre Fehn
  • 95 Arkitektrefleksjoner om sykehusbyggeriet Birger Lambertz Nilssen
  • 98 Sentralsykehuset for Østfold Ole Øvergaard
  • 104 Indre Hardanger sykehus i Odda Per Grieg
  • 108 Haugesund Sanitetsforenings revmatismesykehus Dagfinn Morseth, Mads Wiel Gedde
  • 13 Tillegget: Johan Lindstrøm 1893-1958 Fredrik Konow Lund
  • 16 Tillegget: Jubileumsutstillingen i Bouwesentrum Ruth Jørgensen