1958 - nr. 5-6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

BAF - 50 år

Bergen arkitektforening 50 år.

Redaktører for nr. 5-6-1958 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av Marianne Mjøen (red.sek.) Per Cappelen, Preben Krag, Olv Stoud Platou og Kjell Lund.

Omslaget: 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 114 BAF - 50 år Alf Bøe
 • 143 Etter funksjonalismen Robert Kloster
 • 1 Tillegget: Bergens Arkitektforening 1908-1958
 • 1 Tillegget: Agder Arkitektforening Gunvald Husa
 • 1 Tillegget: Hedemark og Oppland Arkitektforening Are Versterlid
 • 2 Tillegget: Møre og Romsdal Arkitektforening Finn Eidvin
 • 2 Tillegget: Nord-Norges Arkitektforening Einar Karstad
 • 2 Tillegget: Oslo Arkitektforening Helene Kobbe
 • 2 Tillegget: Stavanger Arkitektforening Unnleiv Bergsgard
 • 3 Tillegget: Trondhjems Arkitektforening Roar Tønseth jr.
 • 3 Tillegget: Vestfold og Telemark Arkitektforening Bernt Skottun
 • 3 Tillegget: Hilsen fra Norske Arkitekters Landsforbund Ole Øvergaard