1958 - nr. 7

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr.7-1958 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Kjell Lund, Olav Stoud Platou og Marianne Mjøen. Forsiden: Philipshuset på Majorstua. Foto: Bjørn Winsnes

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 169 Kontorbygg F. S. Platou
  • 172 Philips på Majorstua F. S: Platou
  • 176 Sosialbygget i Maridalsveien Harald Hille
  • 182 Påhengsvegger Øivind Birkeland
  • 184 Bergens Privatbank i Lillestrøm Knut Knutsen
  • 186 Tenkt bolig Knut Knutsen
  • 188 Reise i Hellas Trond Eliassen
  • 192 Nytt mot gammelt i Amsterdam Ruth Jørgensen
  • 17 Brukskunst og "interiørarkitektur" Christian Norberg-Schulz