1958 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Magnus Poulsson

Redaktører for nr. 8-1958 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av Marianne Mjøen (red.sek.) Per Cappelen, Preben Krag, Olv Stoud Platou og Kjell Lund.

Omslaget: Karl Johans gate 1, av Magnus Poulsson.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 197 Människan och arkitekten Håkon Ahlberg
 • 199 Min far Magnus Poulsson Esben Poulsson
 • 202 1904-1912
 • 204 1912-1917
 • 207 Ung kommentar til en gammel mester Håkon Mjelva
 • 208 1916-1923
 • 212 1930
 • 214 1930-1936
 • 216 1955
 • 220 Magnus til Herrodd Odd Hølaas
 • 224 Kronologisk liste over Magnus Poulssons prosjekter