1959 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Stortinget

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr.4-1959 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva og Marianne Mjøen. Forsiden: Sentralhallen i Stortinget. Foto: Karl Teigen

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 85 Stortinget. Ombygging — nybygg Nils Holter, Jan Bauck, Knut Faye Petersen
  • 87 Stortingsbygningen påny Georg Eliassen
  • 107 Stortingsbygningen Nils Holter
  • 13 Tillegget: Inntrykk og beskrivelser Christian Norberg-Schulz
  • 14 Tillegget: Alberti og erfaringen Nic. Stang
  • 15 Tillegget: En arkitekturdebatt med motiver Staale Sinding-Larsen
  • 16 Tillegget: Akustikken i Stortingsbygningen Gunnar Nesheim