1959 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Den amerikanske ambassaden i Oslo

Redaktører for nr. 5-1959 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av Marianne Mjøsen (red.sek.) Per Cappelen, Preben Krag, og Kjell Lund.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 113 Den amerikanske ambassade i Oslo Eero Saarinen
  • 115 Eero Saarinen på Drammensveien Berent Moe
  • 130 Arkitektur gjennom kameraøyet Christian Norberg-Schulz
  • 17 Tillegget: Alberti og tegningen Nic. Stang
  • 19 Tillegget: Fra en Københavnvisitt Håkon Mjelva