1960 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr.4-1960 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva og Marianne Mjøen. Forsiden: Fritidshus på Starum. Foto: Bjørn Winsnes

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 85 Bergens Privatbank i Trondheim Knut Bergersen
  • 91 Forsikringsselskapet Norden i Trondheim Herman Krag
  • 94 Forretningsgård til to gater Nils Holter
  • 101 St. Olavsgården Eyvind Retzius og Svein Bjoland
  • 106 Fritidsbygg på Starum Per Torp Ildahl og Finn Bø
  • 13 Tillegget: Georg Christen Eliassen 80 år Erik Rolfsen
  • 14 Tillegget: Ole Landmark 75 år Peter Andersen
  • 15 Tillegget: Arne Berg 70 år St. Tchumdi Madsen og Bjørn Sverre Pedersen