1960 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr.5-1960 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva og Marianne Mjøen. Forsiden: Linderud. Foto: Teigen

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 113 Antikvariske verdier Christian Norberg-Schulz
  • 124 Nikolaikirken på Gran Finn Bryn
  • 128 Restaurering på Linderud Finn Bryn
  • 136 Bratliegarasjen på Sinsen Jarle Berg
  • 138 Bilhus på Hjortneskaien Jarle Berg
  • 140 Garasjebygg ved Nidelven Axel Guldahl
  • 17 Tillegget: Gerhard Fischer 70 år Håkon Christie
  • 19 Tillegget: Denaske huse Kjell Lund