1960 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr.6-1960 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva og Marianne Mjøen. Forsiden: Interiør fra Instituttet for samfunnsforskning. Foto: Bjørn Winsnes.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 141 Den norske ambassade i New Delhi Rolf Ramm Østgaard, Hans Anmarkrud, Master, Sathe & Kothari
  • 152 Instituttet for samfunnsforskning Molle og Per Cappelen, Trond Eliassen, Birger Lambertz-Nilssen
  • 157 Kommentarer Mari Kollandsrud
  • 162 Nytt på Glomdalsmuseet Are Vesterlid og Hans Østerhaug. Omtale Per Torp Ildahl
  • 21 Tillegget: Historien om vår egen epoke Christian Norberg-Schulz
  • 23 Tillegget: The Victorian Society Ruth Jørgensen