1960 - nr. 8

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Byen

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr.8-1960 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva og Marianne Mjøen. 

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 197 Byplanlegging — oppdragelse og utdanning
 • 198 Våre engelske medarbeidere
 • 200 Grunnlag og forutsetninger Peter Smithson
 • 200 Utdannelse for byplanlegging Sir William Holford
 • 202 Utdannelse i by- og regionalplanlegging i USA Marius Reynolds
 • 204 The dynamic city Sobitri Banerji
 • 206 Byplanlegging og fornyelse av bystrukturen Walter Bor
 • 208 Private konsultenters betydning for byplanarbeidet Max Lock
 • 211 Fire prosjekter fra London
 • 212 Prosjekt for High Paddington Sergej Kadleigh
 • 214 Gjennoppbyggingen rundt St. Pauls Sir William Holford
 • 216 Barbicn — et boligområde i City Chamberlin, Powell og Bon
 • 218 Boligområdet Roehampton London County Council Housing Department
 • 224 Etterord Hans-Kjell Larsen