1961 - nr. 4

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr.4-1961 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva og Turi Widerøe. Forsiden: Arkitekt Knut Knutsen — enebolig på Snarøya. Foto: K. Teigen.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 129 Mennesket i sentrum Knut Knutsen
  • 147 Tingene som de er Bengt Knutsen
  • 154 Villa i Holmenkollåsen Bengt Knutsen
  • 13 Tillegget: Arnstein Arneberg 1882-1961 Georg Eliassen
  • 15 Engelske tradisjoner i funksjonell bygging Ada Polak