1961 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr. 5-1961 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva og Turi Widerøe. Forsiden: Motiv fra Sjøfartsmuseet. Foto: Bjørn Winsnes.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 157 Sjøfartsmuseet Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen
  • 167 Det Nord-Norske Student- oh Elevhjem i Oslo Erling Viksjø
  • 174 Akershus Fylkeslandbruksskole i Nes Kjell Lund og Nils Slatto
  • 180 Romas nye flyplass Ugo Luccichento mm.
  • 17 Italienske plasser Christian Norberg-Schulz
  • 20 Nordisk brukskunst Helge Abrahamsen