1961 - nr. 6

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Saneringsforslag for Grünerløkka i Oslo

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr. 6-1961 var Odd-Stein Anderssen. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva og Turi Widerøe. Forsiden: Messehall i Stavanger. Foto: Ellingsen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 185 Grünerløkka — fire saneringsforslag Selskaber for Oslo Byes Vel, Odd Brochmann
 • 186 Saneringsforslag for Grünerløkka i Oslo Dag Rognlien, Robert Esdaile
 • 191 Saneringsforslag for Grünerløkka i Oslo Nils Haugtveit, Kjell Lund og Nils Slaatto
 • 193 Saneringsforslag for Grünerløkka i Oslo Preben Krag, Nils Peter Solheim, Ole Arnt Arntzen og Ulv Alvin Larssen
 • 196 Saneringsforslag for Grünerløkka i Oslo Mari Kollandsrud og Gullik Kollandsrud
 • 199 Saneringsmulighetene på Grünerløkka J. A. Bonnevie
 • 201 Byplansjefens konklusjon Erik Rolfsen
 • 203 Messehaller i Stavanger Eyvind Retzius og Svein Bjoland
 • 209 Utsmykning i Drammen ved jubileet 1961 Håkon Mjelva
 • 210 Jubileumsmessen i Drammen 1961 Erik Ødegård
 • 21 Tillegget: Italienske plasser Christian Norberg-Schulz
 • 23 Kai Fisker Håkon Mjelva