1962 - nr. 3

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Høyhus og boligblokker

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr.6-1962 var Odd-Stein Andersen. Redaksjonssekretær: Turi Widerøe. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva. 

På omslaget: Boliger i Hetland av Arkitektene Retzius og Bjoland. Foto: Olaf Ellingsen.

 • Side Innhold Forfatter/arkitekt
 • 57 Det urbane miljø Per Cappelen
 • 63 Boliger på Hetland Eyvind Retzius ogSvein Bjoland
 • 66 Tomannsboliger i Stavanger Thoralf Bryne og Toralf Kaada
 • 68 Lillo Terrasse i Oslo Alex Christiansen og Nilse Rosland
 • 70 Høyblokker på Ullernåsen Odd Nansen og Vilhelm Reinhardt
 • 72 Høyhus på Manglerud John Engh
 • 74 Høyhus på kampen Erik Gjestvang og Sverre Gjedebo
 • 76 Hybelhus for Christiania Spigerverk Harald Hille
 • 79 Søsterbolig for Oslo Sanitetsforening Mads Wiel Gedde og Jo Gedde
 • 80 Det nye sentrum i Stockholm Nils-Ole Lund
 • 9 Tillegget: Le Corbustier — 50 år som arkitekt
 • 11 Tillegget: Moter i byplanleggingen Bjørn Sverre Pedersen