1962 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Ansvarlig redaktør for Byggekunst nr.5-1962 var Odd-Stein Andersen. Redaksjonen bestod av: Per Cappelen, Kjell Lund, Håkon Mjelva og Turi Widerøe. 

På omslaget: Interiørdetalj av fondveggen dekorert av Egil Hesselberg og Jan Inge Hovig, fra Safari, messehallens bar.

  • Side Innhold Forfatter/arkitekt
  • 117 Stavanger Sparekasse Herman Tufte og Gert Walter Thuesen
  • 124 Messehallen på sjølyst Jan Inge Hovig, Egil Mørck og Christian Norberg-Schulz
  • 135 Eget hus på Høvik Bjarne Tjønn, Jon Eikvar og Svein-Erik Engebretsen
  • 141 Boligblokk på Jongsåsen i Bærum Robert Edaile
  • 17 Tillegget: Sverre Pedersen 80år Erik Rolfsen
  • 18 Tillegget: Arkitekturens frihet Elias Cornell
  • 20 Tillegget: Messehallen på Sjølyst